Välkommen!

Välkommen till Johanneskyrkan! Johanneskyrkan är öppen vardagar kl. 10-15. Kontakt: (09) 2340 7730 Adress: Högbergsgatan 12.

Läs mer

Förrättningar i Johanneskyrkan

Vill du boka Johanneskyrkan för dop, vigsel eller jordfästning? Det gör du genom att ta kontakt med Johannes församling.

Läs mer

Boka Johanneskyrkan för evenemang

Funderar du på att arrangera en konsert, en utställning eller behöver du kyrkan för inbandning?

Läs mer

Andligt liv

    Konserter

      Johanneskyrkan
      Johanneskyrkan Högbergsgatan 12 00120 Helsingfors (09) 2340 7730 Johannes församlings pastorskansli Högbergsgatan 10 00120 Helsingfors johannes.fors@evl.fi (09) 2340 7700